Disclaimer

Copyright informatie


Op de website van DanaPresent zijn auteursrechten van toepassing. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina’s, scripts, en iconen van de DanaPresent.com website zijn het exclusieve eigendom van DanaPresent. Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van deze website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DanaPresent.

Let op: DanaPresent is een geregistreerd handelsmerk

 

Algemene internet voorwaarden

DanaPresent besteedt de uiterste zorg aan gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DanaPresent alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, linkspartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Toegang tot en gebruik van de DanaPresent.com website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de DanaPresent.com website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden betreffen de website van DanaPresent.com. Door contact te leggen en te behouden met de DanaPresent.com website stem je in met deze voorwaarden. De websites en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot DanaPresent.com en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de DanaPresent.com website bekende gegevens. DanaPresent.com kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. DanaPresent.com kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de DanaPresent.com website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. DanaPresent.com behoudt zich het recht voor om de DanaPresent.com website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. DanaPresent.com kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Aansprakelijkheid

DanaPresent.com sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de DanaPresent.com website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de DanaPresent.com website.

 

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website

DanaPresent.com is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.

Links
DanaPresent.com website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan DanaPresent.com evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door DanaPresent.com gezien als een service en niet als een vereiste.

Handgemaakte producten
Een groot deel van ons assortiment is handgemaakt. Het gaat om `one of a kind` of `limited edition` producten, met liefde en toewijding gemaakt. Er kunnen kleine imperfecties voorkomen bij handgemaakte producten. Dit hoort bij handgemaakt en voegt extra charme toe aan het product.
Uiteraard geldt voor deze producten, net als voor de andere artikelen in ons assortiment, dat ze geretourneerd kunnen worden als je niet tevreden bent.

Het gebruik van onze producten is geheel voor eigen risico, bij aanhoudende klachten raden wij u aan een (behandelend) arts of therapeut te raadplegen.