Boeddhistische Psychologie, op 20 & 21 Oktober 2018

Ervaar hoe boeddhistische psychologie je werk als begeleider, coach of Mindfulnesstrainer kan verrijken. Het is een weekend voor ieder die belangstelling heeft voor Boeddhistische Psychologie en begeleiding geeft aan mensen.

Beschikbaarheid: Op voorraad
€185,00 Incl. btw
Aantal:    In winkelwagen

Boeddhistische Psychologie

Trainingsweekend op Zaterdag en Zondag 20 & 21 oktober 2018

Boeddhistische psychologie geeft inzicht in hoe we de wereld ervaren en kleuren door onze persoonlijke geschiedenis en verhalen. Zo creëren wij onze eigen realiteit. We kunnen daardoor vast komen te zitten in onze verwachtingen en een beperkt beeld vormen van de werkelijkheid. Dit verhindert ons in het aangaan van echt contact met anderen om ons heen. Boeddhistische psychologie verschilt van westerse psychologie in de wijze van benaderen van psychische problematiek. Westerse psychologie richt zich meer op de gevoelens en ervaringen van de persoon.  Vanuit boeddhistische psychologie wordt aangemoedigd er ook de realiteit van de ander bij te betrekken. Dit kan helend werken en het inzicht vergroten hoe we ons kunnen verhouden tot de ander en onze omgeving in relatie met onszelf.  

In de trainingsweekenden Boeddhistische Psychologie staat de methode ‘Other-Centred Approach’ centraal. Dit is een praktische en positieve wijze van begeleiden, gebaseerd op boeddhistische psychologie en methodieken uit westerse psychologie.

In de oefeningen ervaar je op praktische wijze hoe boeddhistische psychologie je werk als coach, Mindfulnesstrainer of begeleiden van meditatiegroepen kan verrijken.

 

Thema 'Creative Methods in Buddist Psychology, Other-Centred Approach'. 

Het thema van het trainingsweekend op 20 & 21 oktober 2018 is 'Creative Methods in Buddist Psychology, Other-Centred Approach'. 

Creativiteit en boeddhistische psychologie
Het wordt een inspirerend weekend waarin je ervaart hoe creativiteit en spontaniteit nieuwe openingen kunnen bieden in je werk als begeleider, coach en Mindfulnesstrainer, en natuurlijk ook voor jou persoonlijk.
Door creativiteit ontwikkel je  'Not-Knowing', je 'Beginners Mind' en ervaar je 'The joy of playing'
De praktische oefeningen en uitleg over 'Other-Centred Approach', boeddhistische psychologie wisselen elkaar af. Door de oefeningen ervaar je de waarde van non-verbale communicatie. Het voelt lichter en tegelijkertijd krachtiger. Door dit te ervaren krijg je een goed beeld hoe ondersteunend creatieve methodes kunnen zijn.

Kunst, rollenspel of verhalend werk; beweging, mythologische verkenning of drama; schrijven, muziek of lichaamsbewustzijn bieden allemaal manieren om de wereld van het zelf te verkennen, maar ook om het te transcenderen en nieuwe richtingen te onderzoeken. Bij het maken van een kunstwerk of een sculptuur wordt een derde element ingebracht, dat dan een 'ander' wordt waar jij en je cliënt zich mee kunnen identificeren en onderzoeken. Nieuwe gezichtspunten worden mogelijk en de cliënt wordt uitgedaagd om spontaniteit te onderzoeken en naar andere perspectieven te kijken. Met name vormen creatieve methoden een basis waarop rol-omkering kan worden gebruikt. Deze methode is vooral belangrijk in ‘Other-Centred Approach’ omdat het de cliënt directe ervaring van het 'andere' gezichtspunt geeft.

 

Docent en trainer

Caroline Brazier zal de trainingsweekenden begeleiden. Zij is een zeer ervaren en inspirerende docent, geeft heldere inhoudelijke uitleg en veel ruimte voor oefeningen in kleine groepjes. Zij is boeddhist, en ruim 20 jaar therapeut, trainer en docent en course leader van Tariki Trust, een gecertificeerd boeddhistisch opleidingsinstituut in Engeland www.buddhistpsychology.info. Ook is zij auteur van talrijke boeken over boeddhisme en Other-Centred Approach en Eco-Therapy.

 

Voor wie:

Het is een weekend voor ieder die belangstelling heeft voor Boeddhistische Psychologie en begeleiding geeft aan mensen in de een of andere vorm zoals bijvoorbeeld coaching, begeleiden van meditatiegroepen en geven mindfulnesstrainingen. In het weekend leer je op praktische wijze boeddhistische psychologie verkennen, ervaren en toepassen.

 

Praktische informatie:

 • Het weekend wordt gehouden in Zeist.
 • Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 14, zodat er voor ieder ruimte en aandacht is om te oefenen
 • Er wordt een basiskennis van het Engels verwacht. De uitleg is in het Engels. (indien nodig is altijd voldoende hulp bij het vertalen) Tijdens het oefenen in de kleine groepjes wordt er Nederlands gesproken.
 • Aan het eind van het weekend ontvang je een gecertificeerd Bewijs van Deelname
 • Het is mogelijk de trainingsweekenden Boeddhistische Psychologie onderdeel te laten zijn van het opleidingsprogramma* tot behalen van het certificaat Foundation in Counselling van Tariki Trust
 • De prijs per weekend is € 185,- . incl. BTW, koffie/ thee en een uitgebreide vegetarische de lunch.
 • Je hebt recht op 50,- korting bij inschrijving voor beide weekenden. Je betaalt dan slechts 160,- per weekend, in totaal 320,- i.p.v. 370,- Kies daarvoor de optie '2 weekenden'
 • De opbrengst komt ten goede aan het Buddhist House, Narborough
 • Op volgorde van aanmelding en na ontvangst van de bijdrage word je ingeschreven.
 • Ontvangst 9.30 uur. Het programma start zaterdag en zondag om 10.00 en eindigt om 16.30 uur.
 • Organisatie door: Joyce Curnan en Maria Smit, www.DanaPresent.com
 • Aanmelden en informatie: www.danapresent.com of info@danapresent.com


  Ieder weekend is een pareltje

  Twee keer per jaar wordt er een weekend boeddhistische psychologie aangeboden in Nederland door DanaPresent. Ieder weekend kan onafhankelijk van de andere weekenden gevolgd worden. Aan het eind van ieder weekend ontvang je een ‘Bewijs van Deelname’.  Ieder weekend is een pareltje en als je wilt kan je er een ketting van rijgen. Een serie van negen weekenden vormen samen een gecertificeerd opleidingsprogramma Inleiding Boeddhistische Psychologie, Foundation in Counselling van Tariki Trust. Het is ook mogelijk om het behalen van het certificaat voor de opleiding te versnellen en aanvullende opleidingen te doen in Engeland bij Tariki Trust. Daarnaast bieden zij een online opleidingsprogramma.

In het Voorjaar 2019 staat het thema ‘The Wisdom of Not Knowing” centraal

In de moderne Westerse samenleving hechten we een grote waarde toe aan kennis. Dit kan ons doen veronderstellen dat het mogelijk is om alles te begrijpen en dat kennis ons de mogelijkheid biedt om ons leven meer te beheersen. Boeddhisme daarentegen begrijpt dat het nastreven van diep begrip en inzicht een belangrijk onderdeel van de persoonlijke reis kan zijn, maar het is van vitaal belang om te erkennen dat er uiteindelijk veel is wat we niet weten. Wanneer we denken dat we het weten, houden we op te luisteren en te ontdekken. We beperken onbewust ons leefpatroon tot het vertrouwde waarin we ons veilig voelen. We vertrouwen op oude formules om situaties te voorspellen, ook al zijn deze mogelijk verouderd. In het begeleiden van mensen is het essentieel om te ontdekken dat het mogelijk is om samen te zijn in een staat van niet-weten, om echt open te staan ​​voor degenen met wie we werken. Het geeft hun ook een vertrouwen in het proces van het overstijgen van de gebruikelijke opvattingen. Wanneer we erkennen dat we het niet weten, luisteren we en observeren we zorgvuldiger. Niet weten stelt ons in staat om een ​​grotere wijsheid te vinden, die op elk moment openstaat voor nieuwe mogelijkheden.

 

Buddist Psycholoy

Buddhist Psychology offers an understanding of mental process that has developed over the past 2500 years. It offers the West an important new perspective on human interaction and mental process.

The approach is practical and will be useful to anyone who wants to explore human communication and experience from a personal or professional interest. Whilst this weekend will offer valuable CPD training for professional psychotherapists and counsellors, it will also be helpful to those in other caring professions or to people seeking to explore their own experience. It will involve experiential exercises and practice sessions in small groups.

Buddhist psychology provides insight into how people experience the world and create their own reality. This personal reality takes the form of a protective bubble, insulating the person from unwanted experiences to some degree, but also imposing limitations on their life. This approach differs from Western psychology in its way of approaching psychological problems. Whilst Western therapies often focus predominantly on the feelings and experiences of the person, refocusing the client’s attention onto the self-world with questions like: "what does it mean for you?" And "How do you feel it?", a Buddhist approach encourages deeper involvement with ‘the other’. It is a deep enquiry into reality in all its complexity, using questions such as: "So what is really true for them?" and "I wonder what that means for her?" In this way, the client is invited to connect more fully with his lived experience, loosening the hold of prejudice and assumptions, and achieving a more positive outward-looking attitude. The resulting encounter with others and with the environment is profoundly healing. Other-centred method provides an approach to mental problems which draws on a different perspective.

1. Creative Methods in ‘Other-Centred Approach’

Buddhist psychology suggests that we experience the world with a colouration added by our personal histories and experiences. We can become trapped by expectations and narrowness of view and fail to relate to others around us (human and otherwise) in a real way. In other-centred working we try to expand the world view and relate more authentically to those others. This other-centred methodology lends itself particularly to the use of creative methods. Art, role play or narrative work; movement, mythological exploration or drama; writing, music or body awareness all provide ways to explore the world of the self, but also to transcend it and investigate new directions. In creating a piece of art or a sculpt, a third element is brought into the therapy room which then becomes an ‘other’ which therapist and client can relate to and investigate. Fresh viewpoints become possible and the client is challenged to explore spontaneity and look at other perspectives. In particular, creative methods form a basis upon which role reversal can be used. This method in particular is significant in other-centred work because it gives the client direct experience of the ‘other’ viewpoint.

 

2.  The Wisdom of Not Knowing

In modern Western society, we place a high value of knowledge. This can lead us to assume that it is possible to understand everything and that such understanding will bring with it the capacity to control our lives more. Buddhism on the other hand understands that, whilst the pursuit of deep understanding can be an important part of the personal journey, it is vital to our maturity as human beings to recognise that ultimately there is a great deal which we do not know. When we think we know, we cease to listen and explore. We unconsciously limit our frame of living to the familiar where we feel safe. We rely on old formulae to predict situations, even though these may be out of date. In therapy, discovering the capacity to be with clients in a state of not knowing is vital if we are going to be truly open to those we work with. It also conveys to them a trust in the process of stepping beyond the fixities of habitual views. When we recognise that we do not know, we listen and observe more carefully. We discover faith in life processes beyond ourselves. Not knowing allows us to find a greater wisdom, which is open to fresh possibilities in every moment.

 Geen specificaties gevonden
 • Uw review toevoegen
 • Reviews

  Geen reviews gevonden...

  Recent bekeken